Podstawowe informacje o zapytaniu o cenę

Zapytanie o cenę to jeden z trybów udzielania zamówienia, który wykorzystywany jest jedynie w przypadku przetargów o wartościach nieprzekraczających progów ustalonych prawem Unii Europejskiej. Jest to zdecydowanie najbardziej uproszczony tryb udzielania zamówienia, w którym zamawiający pyta o cenę konkretnego zamówienia wybranych przez siebie wykonawców, jednocześnie zapraszając ich do składania ofert. Oczywiście w tej formie przetargu jedynym kryterium wyboru jest cena.

Cena jest jednym z najistotniejszych kryteriów wyboruTego rodzaju przetargi mogą dotyczyć wyłącznie dostaw konkretnych przedmiotów, nie mogą one dotyczyć np. robót budowlanych. Nie można w jego przypadku składać ofert zawierających więcej niż jedną propozycję ceny, a cena nie może być negocjowana. Należy zaznaczyć, że zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu muszą być skierowane do takiej liczby wykonawców, która zapewnia konkurencję ? musi być ich, zatem minimum pięcioro. Tego rodzaju przetargi (ciekawe rozwinięcie tematu na www: http://www.pressinfo.pl/) wymagają przesłania wraz z zaproszeniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w której znajdą się wszelkie niezbędne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia (więcej także tutaj).